Behandling

Gjennom samtaleterapi kan jeg hjelpe deg til å finne et nytt perspektiv som gir deg styrke og retning i din endringsprosess.

Sortere tanker og følelser sammen

Hjelpe deg med å se egen verdi

Motivere til å gjøre endringer

Hvordan kan jeg bidra i din endringsprosess?

  • Være en dialogpartner for deg: Sortere tanker og følelser sammen med deg.
  • Være nysgjerrig for å forstå deg - der du er i dag.
  • Se deg og livet ditt i en helhet: Hvordan har livet ditt vært? Hvilke hendelser kan ha vært med på å prege deg, påvirket dine tanker om deg selv og/eller om andre mennesker og kanskje også troen på at livet kan være et godt sted å være?
  • Motivere til endring hvis du ønsker det: Hva trenger du mer og mindre av i livet ditt for å føle at du har rom til å vokse som menneske og kjenne at livet er meningsfullt?
  • «Heie» deg fremover: Belyse ressurser som du har i deg, slik at du finner en retning og motivasjon til å gå den veien som måtte passe for deg.
  • «Her-og-nå-fokus: Utfordre dine tanker og mestringsstil slik at du etterhvert kan oppnå en forbedret livskvalitet.
  • Når du tviler: Minne deg på at du er du er et helt unikt menneske, og at du som alle andre har verdi.
Illustrasjon: Ansikt i tanker | Psykologpartner1
Illustrasjon: Tankespinn | Psykologpartner1

Kognitiv tilnærming

Psykologer kan ha ulike forståelsesrammer når det gjelder å forstå menneskelig atferd. Og klinisk psykologisk behandling omfatter et stort spekter av arbeidsmetodikk. Jeg har hovedsakelig en kognitiv tilnærming i terapirommet, men har også med meg elementer fra andre terapiretninger. I kognitiv terapi jobbes det med innsikt i sammenhengen mellom menneskers tenkning, følelser og handlinger. Ved å oppdage, utfordre og endre tankemønstre kan du påvirke følelsene dine og kanskje også se nye muligheter og handlingsalternativer.

La oss skape endring sammen

Få hjelp til å håndtere følelsene dine og løsne opp fastlåse handlingsmønstre slik at du kan få en bedre hverdag.